fbpx

Vývoj lidstva ve čtyřech dnech aneb trocha eurytmie nikoho nezabije :-)

Varování:

Tento článek je psán z pohledu antroposofie a může vyvolat zásadní nesouhlas :-). To už tak u filosofických záležitostí bývá. Ale duchovní věda přinesená Rudolfem Steinerem je naprosto přezkoumatelná nepředpojatou a zvídavou myslí, takže se můžete pustit do studia. Pokud vás to chytí za srdce, je to FAKT DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA nejspíš na celý život :-). 

My jsme se vydali s účastníky kurzu v Trpoměchách za zážitkem toho, jak se vyvíjelo vědomí člověka od prastarých dob až k dnešku. Jak se vyvíjelo vnímání sama sebe, způsob pohybu na zemi, vztah k jiným bytostem i k duchovnímu světu. Eurytmický pohyb nám dává možnost se tomuto vnímání alespoň přiblížit.

Spolu s mou vzácnou přítelkyní a spolueurytmistkou Anastázií Peškovou jsme zažívaly osobní vývojové krize, ale také aha momenty, už při přípravě tématu kurzu :-). Do týmu k nám, tak trochu řízením šťastného osudu, přibyla arteterapeutka Radka Michálková, která nám úžasnou výtvarnou technikou zprostředkovala setkání s pradávným vědomím, ale i setkání se sebou samými. A to i těm, kteří FAKT NIKDY NEMALOVALI (a ještě nad svým hotovým úžasným výtvorem tvrdili, že to neumí :-)).

Všichni jsme se těšili na úvodní přednášku a apovídání s Tomášem Boňkem. Jeho vhled, moudrost a duchovní přesah, ale také humor, se kterým nás doslova vtáhl do tajemství vývoje lidstva, nejen na této fyzické Zemi, ale až do samotného Prapočátku planetárního vývoje, nás učinil zvídavými a otevřenými k dalšímu eurytmickému a výtvarnému bádání. 

Ovšem není to jen tak, hupnout do úplně jiného světa, který je nám tak vzdálený (i když možná někde uvnitř máme zasunutou hluboko v podvědomí vzpomínku, že i tam naše duše žily …). Potřebovali jsme tak trochu dát dovolenou naší racionální mysli a hodně osvobodit tu intuitivní a obraznou.

A už vůbec není jednoduché přiblížit živý eurytmický zážitek slovy, obvzlášť někomu, kdo si eurytmii nikdy nevyzkoušel na vlastní kůži, tělo, duši. Při eurytmickém pohybu přicházejí ke slovu životní síly a každý popis prostě tak velmi pokulhává za skutečností, že jsem hodně přemýšlela, jestli se o to mám vůbec pokoušet. A pak mě napadlo, že se vám naše společné zážitky nálady jedotlivých kulturních epoch pokusím přiblížit alespoň hlasem. Součástí tohoto článku jsou vložená audia, tak jestli máte chuť, tak čtěte a klikejte na odkazy a poslouchejte. Nechte si chutnat!

Praindická epocha vývoje lidstva

(S dnešní Indií nemá nic společného, i védy jsou o několik tisíc let mladší, než Stará Indie. Mluvíme tady o době asi 7200 – 5000 let před Kristem.)

Obraz:

Pokud máte raději sluchový zážitek, klikněte na audioobraz zde>>>

„Jste první lidé na zemi.Váš domov a bdělé vědomí je v duchovním světě. Na Zemi se vám žít nechce, ale víte, že je potřeba ji zabydlet. Nechcete se ani dotýkat chodidly Země, cítíte se, jako malé dítě, které je neseno v náručí rodiče. Vaše fyzické tělo má jisté potřeby, které se teprve učíte uspokojovat. Máte úplně jiné  vnímání, než dnešní člověk. Zdálky cítíte, že se blížíte ke zdroji vody, a také dokážete vnímat, jestli je pro vás tato voda vhodná. K obživě vám stačí rostliny a plody,  ke kterým vás vaše vnímavé smysly dovedou. Neobděláváte zemi. Kráčíte jako ve snu a stejně tak potkáváte jiné bytosti. Vaše dlaně jsou jako zrcátka, která jen odrážejí vnější svět a obrací se vzhůru, směrem k Duchu. Pohybujete jako leknín plovoucí na hadině vody, nemáte vlastní vůli…“

Když si k tomu představíte zvuk opravdu staré a vzácné tibetské mísy, tak možná uvěříte, že se nám podařilo vplout do eurytmického pohybu v této zasněné náladě a že náš krok byl pak lehký, jako bychom se opravdu nedotýkali Země. Nechali jsme se s důvěrou vést a i se zavřenýma očima a pozpátku, jsme dokázali následovat vedení svého parťáka, který nás vedl tónem svého hlasu, a pro tuto chvíli byl voláním našeho Já z periferie.

Všichni jsme měli zážitek ze vzájemného setkávání, když se každý z nás ukryl pod hedvábný šátek. Takto jsme se skutečně cítili poněkud ve snu. Zažili jsme, že není možný oční kontakt a bez něj není možné se s druhým člověkem skutečně setkat.

JÁ praindického člověka ještě nebylo vtěleno do místa, kam hrdě ukazujeme, když vyslovíme JÁ. Nebylo spojeno s naším tělem, ale slyšeli jsme jeho volání z periferie, z duchovního světa.

YASMAJ-JATAM, JAGAT-SARVAM, JASMIN-EVA, PRALIATE, JENEDAM DHRI, YATE CAIVA, TASMAJ JNANA, TMANE NAMAH.

Překlad: Prapočátek (Pra Já), ze kterého vše vyšlo. Prapočátek (Pra Já), kte kterému se vše vrátí. To ve mě žije – K Tobě směřuji. (převzato Rudolfem Steinerem)

 Audio  ochutnávka praindické nálady >>>

Praperské období

Praperské období se datuje cca 5000 – 2900 před Kristem.

Pro vaše uši kliknětena na audioobraz zde>>>

Obraz:

Eurytmická figura – hláska „D“

„Na vaši hlavu pálí slunce. Země je rozpukaná žárem. Vidíte muže, který tvaruje cihly z hlíny a suší je na slunci. Slyšíte, jak v příbytku žena v bolestech rodí dítě. Vidíte, že země potřebuje vláhu. Máte schopnost spolu se svými druhy ovlivnit živly. Děje se to! Zemi smáčejí proudy vody z bouře, kterou jste společně přivolali spojením vašich schopností. Vaším úkolem je pracovat na Zemi a spojit se s ní. Není to vůle, která vychází z vaší bytosti. K uchopení zemských sil jste vedeni z duchovního světa. Země a s ní spojené živly vám jdou naproti. Ale temné síly vás neodolatelně přitahují a hrozí, že se jim zcela oddáte. Na pomoc vám vznešený Zaratustra sešle světlo slunečního boha Ahura Mazda. Jeho světlo vám nedovolí padnout. Ale uvnitř vás se tak odehrává boj mezi Temnotou a Světlem.“

Jak vypadal krok praperského člověka? Jeho nohy se jakoby zakusují do země s touhou zanechat viditelnou stopu. Ruce se chopily práce, toto nám při cvičení pomohly zažít měděné hůlky. Ruka se velkým obloukem blíží k hůlce, jako když se orel snáší na svou kořist. Hůlka nám ukazuje směr pohybu a my vytváříme formu pentagramu. Hůlkou tvoříme eurytmické hlásky, k čemuž nám zní tento text.

Ochutnávka praperské nálady s tajemným textem- audio>>>>

AŠÉM VOCHU, VAHIŠTÉM ASTY, UŠTÁ ASTY, UŠTÁ ACHMÁJ, HJAT ASÁJ, VAHIŠTÁJ AŠÉM.

Egyptsko-babylonsko-chaldejská kulturní epocha

2900 – 747 př. Kr.

Audio k Egyptu si poslechněte zde>>>

Obraz:

„Všude kolem je vyprahlá země. Sunce žhne a pálí. Kam oko dohlédne, jen poušť. Rozlehlou krajiou se táhne řeka. Tato veliká řeka vám z přízně bohů dává vláhu a bohatou úrodu. Ale také díky záplavám každoročně přináší svými nekonečnými vodami zkázu vaší úrodě. Znovu a znovu vyměřujete svá pole a budujete odvodňovací kanály, které by zvládly pojmout nápor velké vody. Geometrii danou řádem Vesmíru cítíte ve svých tělech. Jako nahoře, tak i dole. Podle vesmírného řádu stavíte velkolepé, němé sfingy, hledící k východu, a s nepředstavitelným úsilím budujete do nebes se tyčící pyramidy. Přestavte si, že vaše nabalzamované tělo, vaše mumifikovaná pozemská schrána, pevná, jako krusta, je nyní doprovázena průvodem k pyramidě. Před vámi je úzký vchod do sarkofágu, čeká vás nekonečný posmrtný spánek. Poklady tohoto pozemského svtěa, které jste za svůj život nashromáždili, bidou pohřbeny spolu s vámi. Vydáváte se na pouť do říše Osirise…. A ráno zase vyjde slunce na svou denní pouť …“

(Autorka obrazu Anastázie Pešková)

Eurytmické prožití této kulturní epochy je obzvláště náročné. Dlaně se zúží tak, že se prsty přeloží přes sebe, máme pocit, že se chceme nasoukat do úzkého rukávu. Paže necháme ztuhnout, neohýbáme zápěstí a eurytmické hlásky se tvoří toporně. Chodidla v jednom směru za sebou, nepřirozené otočení hrudníku a hlavy. Pocit ztuhnutí je dokonalý. Pohybujeme se v přísném a přesném trojúhelníku.

Ne, že by se starý Egypťan takto opravdu pohyboval :-). Je to způsob, jak eurytmicky ztvárnit staroegyptské nastavení duše. Není se co divit, že jsme potom všichni potřebovali uvolnit! Rytmický kánón v kruhu s tleskáním na různé doby by bylo ideální cvičení, kdybych ovšem nezmátla při vysvětlování všechny, včetně sebe! Ale nakonec jsme to dali dohromady a smích vlastně taky uvolňuje!

Egyptská náhrobní píseň – audio>>>

Probuď se ze spánku smrti! Povstaň a omyj se! Jako čisté světlo buď Tvá duše! Probuď se ze spánku smrti! Povstaň! Setřes ze sebe zemi a čekej – On k tobě přijde!

 

Řecko-latinská kulturní epocha

(747 př. Kr. – 1413 po Kr.)

Lidé se během tří kulturních epoch naučili, jakou hodnotu má fyzická úroveň. Ve čtvrté kulturní epoše Řecko-latinské dospěl člověk tak daleko, že nezří jen písmo bohů, ale hrouží své Já do objektivního světa.

V řeckém chrámu nejčistším způsobem vchází ve sňatek duchovnost a s materiálností. V architektuře přichází zcela nové umělecké cítění prostoru. Řecký chrám byl prostor, který umělci jasnozřivě vnímali a vkládali do něj hmotu. V prostoru neviděli nic, než životně působící síly. Bohové pociťovali chrám jako své fyzické tělo a vstupovali do něj.

Obraz:
Ponořte se do řecké nálady zde>>>

„Nymfy dovádí v potocích a všech vodách. Bůh Pan jim k tomu hraje na svou píšťalu a Orfeus na harfu. Je to nebeská hra přírody! Sylfové se prohánějí nad lukami a lesy, a hrají si v korunách stromů. Z Olympu na zem shlížejí bohové a dohadují se  ve svých nekonečných sporech o osudech lidských. Krajinou projíždí Dionýsos se svou družinou, pijí náruživě víno, a zároveň vinná réva obrůstá jejich kyprá těla. Jejich halasný zpěv pobuřuje poklidný život pastevců. Chrámy postavené vysoko nad krajinou jsou bohům zaslíbené a člověku nepřístupné. Božstva je potřeba si udobřovat, a tak obětujeme, co můžeme, abychom se jim zalíbili a v jejich milosti žili. Naše životní pouť směřuje k řece Styx, k řece zapomění, a nikdo se nevyhne trojhlavému psu Kerberovi, aby prošel Hádovou říší.“

(Anastázie Pešková)

 

V eurytmickém pohybu nám řecko-latinská epocha přinesla opravdové uvolnění. V pohybu na kruhu jsme se propojili hedvábnými šátky, což nám dopřálo dostatek svobody pro vlastní pohyb a zároveň možnost naladit se na celek. Není úplně snadné udržet v nohách rytmus hexametru, zároveň pohyb na formě vlny, brát na vědomí své sousedy a zároveň vnímat celý kruh. A to vše s lehkostí a hravou náladou Řecka!

 

Vrcholem pak bylo objevení formy harmonické osmičky, na které účastníci užívali proměnu a zážitek vnitřního a vnějšího prostoru. Ale tohle by měl popsat básník!

Středověk

Po epoše Řecko-latinské přichází temné období středověku.

Obraz:

Jestli se nebojíte, poslechněte si obraz zde>>>

„Strach, strach, strach. Vina, vina, vina. Jste shrbeni a sevřeni strachem a temnotou. Bojíte se udělat krok, bojíte se, kdy přijde trest za to, že vůbec dýcháte. Papež, cítící se bohem, sedí na vysokém drahocenném stolci a shlíží na vás s pohrdáním. Jste méně, než nic. Jako žena, bylinkářka víte, že vám hrozí strašlivá smrt upálením. Kdykoli vás může udat některý z těch, komu jste pomohli. Inkvizice je strašlivá a neúprosná. Ve vašem srdci ale zůstává malá jiskřička naděje, nepatrné světýlko v duši, že jednou se temný mrak přece jen zvedne …“

I v pohybu jsme se pokusili vyjádřit zážitek temnoty. Nohy opatrně a se strachem našlapují, paže ztvárňují eurytmické hlásky, ale zároveň tvoří ochranu naší tváře, páteř je zkřivená.

Tvá je vina 

Že slunce svítí tak, že zacláníš si tvář, jsou vinny oči tvé a ne ta jasná zář. (Angelus Silesius, Cherubský poutník)

Tento text zvládli účastníci ztvárnit s formou i hláskami

oddáni náladě středověku. Po dokončení nás všechny na chvíli ovládl pocit temnoty…

Ale šli jsme do toho dobrovolně, pro zážitek lidí v jiných dobách, takže vzhůru do naší současné…

…Germánsko-angolosaské kulturní epochy

Eurytmická figura - hláska "S"

Eurytmická figura – hláska „S“

Vstoupili jsme do ní s eurytmickou hádankou, ve které jsme se (my dvě lektorky :-)) pokusily účastníkům eurytmicky ztvárnit dvě protikladné síly. Já jsem byla „expert“ na bytost ahrimanskou –  a hlásku „S“. Trhané pohyby, ztuhlost až křečovitost v gestech i v celém těle. No, popravdě, moc příjemně mi v tom nebylo a dlouho se to nedá vydržet. Moje kolegyně se dočasně proměnila na bytost (sílu) luciferskou, takže se rozpínala a nafukovala s hláskou „H“, že až hrozilo vznesení se ke stropu :-).

Účastníci samozřejmě odhalili, co jsme zamýšlely ukázat. Že v naší době, v každodenním životě, se stále pohybujeme mezi těmito dvěma extrémy. Technika, stroje, peníze, zkostnatělost a nepružnost v myšlení, přemíra struktury, to je pole působnosti tuhnoucích ahrimanských sil. Na druhé straně stojí chaos, pýcha, iluze, umělecké vytržení, odtržení od reality a to je zase hřiště sil luciferských. Obojí je úplně v pořádku, a obě síly potřebujeme ke svému životu, jen je potřeba stále udržovat vyváženost a harmonii mezi oběma polaritami.

 

Všichni účastníci si pak vyzkoušeli oba extrémy v zážitku hlásek „S“ a „H“ a mezi nimi jsme se ponořili do blahodárného a harmonického působení hlásky „M“.

Kladli jsme si společně otázky, jak je na tom vědomí dnešního člověka? Jak vnímá sám sebe, s jakým naladěním se spojuje s druhým, jak zažívá bytí v celku?

Obraz dnešní doby jsme takto vytvořili společně a tyto kvality jsme se pak pokoušeli vnést do společného dýchání kruhu. Nenechte se mýlit slovem „dýchání“. S plícemi to příliš nesouvisí. Dýchající bytostí se tady stává kruh. Pohyb našich paží je doprovázen bdělým vědomím a od niterného zážitku sama sebe, kdy jsou naše dlaně v oblasti našeho hrudníku a srdce, jsme ve vnitřní části kruhu a každý vnímá jen tu svou  jiskřičku, se postupně s pohybem paží ven naše vnitřní světlo a teplo rozšiřuje, zvětšuje spolu s celým kruhem. A to vše s tímto překrásným textem:

„Kdo dýchá, dvě milosti cítí, smí vdechovat vzduch a smí se ho zbýti. Jednoho sužuje, druhé uvolňuje, tak nádherně život smíchán je. My děkujem Bohu když sevře nás, a děkujem, když propustí nás zas.“                                                                                                                                                                                                                                 (J.W.Goethe)

Plynoucí forma harmonické osmičky vyžadovala od účastníků opravdovou bdělost – vnímat bytí ve vnitřním prostoru na formě, vnímat, jak se vnitřní plynule promění na vnější, kde dochází ke křížení s mým spolupoutníkem ve dvojici a kde s ním můžu zažít setkání. A přitom ještě zvládnout tvořit pažemi vokály opravdu procítěně!

Kdo nezkusil, těžko si představí, jak je to náročné a zároveň krásné!

Tady si můžete poslechnout text, který nás při pohybu nesl>>>

„Jaká to souhra veliká, jak se vším vše se proniká! Jak andělé svět náš oblétají a zlatá vědra si předávají. Jak žehnajícími perutěmi z Výsostí prochvívají zemí, až hlaholí to světy všemi!“ (Opět z pera genia – J.W.Goethe)

Zlatým hřebem našeho čtyřdenního kurzu bylo samostatné vystoupení účastníků. Nejdříve se jim do toho dvakrát nechtělo, znám to ze své zkušenosti :-). Nechat se vést je fajn. Ale ta veliká radost z tvoření by bez překonání tohoto mírného nepohodlí nikdy nepřišla! A bylo neuvěřitelné, kolik toho dokázali za těch pár dnů!

Panenský Týnec

A naše společně prožité chvíle jsme umocnili výletem na překrásné magické místo Panenský Týnec. Eurytmicky provedené Halelujah a zpívání v místě, kde cítíte krásnou energii v každé buňce těla, bych přála všem!

Děkuji všem za naplněný čas!

Na závěr si neodpustím jeden „příběh z natáčení“ :-).

Jedna z účastnic při našem seznamovacím „kolečku“ na začátku kurzu prohlásila, že jde „otestovat“, co že to ta eurytmie vlastně je. Že její syn ji má ve škole, trošku s ní bojuje, a ona že vůbec nechápe o co jde. Tak trochu zkouška pro lektory :-). První potkání s eurytmií může být buď anebo. Propadák nebo taky láska na celý život. Moc nás potěšila krásná zpětná vazba všech účastníků. Ale tahle byla obzvlášť povedená. Dávám ji sem tak, jak nám ji napsala:

Moje milé, musím se podělit o šok,co mně čekal doma. Junior mně přivítal Ahoj mami v eurytmických pohybech hlásek. A po dotazu jaké,že to bylo a jestli jsem si Váš seminář užila ( jasan že super, ANO❣️❣️❣️). Jsem se dozvěděla,že by příští rok jel rád také, když tam byli muži 😱😍😂😂. A že se mu vlastně eurytmie líbí, jen nesnášel cvičky.. Tak příští seminář bych tedy prosila rezervovat dvě místa 🙏😉. Ještě jednou děkuji za super sváteční, prodloužený víkend Martina Faitová

 

Specializuji se na vědomý uzdravující pohyb a dělá mi radost inspirovat a motivovat Vás k návratu k fyzické a duševní harmonii. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.