fbpx

Životodárná moc hlásek

Léčebná eurytmie

Terapie pohybem

Léčebná eurytmie

Co je to?

Terapeutická eurytmie je založena na oživujících, tvořivých a rytmizujících sílách působících v lidském organizmu. 

Při cvičení vytváříte svými pohyby obraz zdravé činnosti některého z orgánů či životního procesu. Tím přimějete postupně sami sebe, abyste se podobali „zdravému“ obrazu.

Nejde o libovolné pohyby, ale o formy, ve kterých se odrážejí zákonitosti celého stvoření (planety, zvěrokruh apod.) a lidského organismu (dech, rytmus těla éterného a astrálního…).

Proto na vás tato cvičení budou účinkovat silněji než jiná, která se vztahují pouze k fyzickému tělu člověka.

V léčebné eurytmii se nejedná o pomoc z venku, kterou člověk přijímá pasivně (koupele, masáže), ale o aktivní opakovaná cvičení, která vytvářejí životní síly z vaší vlastní vůle.

Pomáhá i dětem

V čem terapie pomůže?

Při jakémkoli vašem nesouladu fyzickém, či duševním.

Ať už zažíváte mírnou disharmonii nebo nemoc, která ohrožuje váš život. Cvičením dostává vaše tělo (včetně jeho jemnohmotných součástí) obraz zdraví.

Terapeutické působení léčebné eurytmie na vaše tělo je tak silné, že dokáže za určitých podmínek "pohnout" i nejhmotnější (netvrdší) částí lidského těla, jako jsou zuby. Takže u dětí je možné působit tímto způsobem na ortodontické vady v postavení čelistí a zubů.

Je možné pomoci vašim dětem při vývojových poruchách, při problémech ve vývoji řeči, pomočování, oční vady, postavení páteře, chodidel. Dále je možné podpořit léčbu diabetu, štítné žlázy, anorexie, bulimie, kožních problémů, gynekologických potíží, vysokého tlaku, epilepsie, Parkinsnovy choroby, nádorových onemocnění, deprese a dalších.

Kde a jak terapie probíhají 

A kolik to stojí?

Kde?

 • Lipová 4, České Budějovice 
 • Online přes Zoom, messenger

Za kolik?

 • Cena jednoho setkání je 800 Kč.
 • Platba proběhne před prvním setkáním za celou terapii, tedy 6.400 Kč 
 • Na účet 2501802123/2010

Jak objednat?

 • Napište e-mail a domluvíme podrobnosti
 • kral.ren@gmail.com 

Kdo?

 • Má kvalifikace je zaštítěna Medicínskou sekcí Anthroposofické společnosti v Dornachu - Švýcarsko (Medizinische Sektion AG Dornach) a já se řídím jejím etickým kodexem. 

Jak terapie probíhá?

 • Terapie se obvykle poskytuje jako jeden celek, tedy 8 týdenní cyklus. Tedy 8 setkání po 50-ti minutách. 
 • Součástí cyklu je vstupní rozhovor, při kterém se společně pokusíme zjistit něco více o konstituci vaší nebo vašeho dítěte, a individuálně tomu přizpůsobit vybraná cvičení.
 • První setkání tedy obsahuje 20 - 30 minutový rozhovor a cca 15 minut cvičení, odpočinek.
 • Každá další terapie zahrnuje jen krátký rozhovor, 30 - 40 minut cvičení, 5 -10 minut odpočinek.
 • Vy, nebo vaše dítě, dostanete vybraná cvičení, která vás naučím, případně zapíšu, nakreslím tak, abyste si je mohli připomenout a cvičit podle nich do našeho dalšího setkání.
 • Terapie jsou obvykle jednou týdně. V čase mezi naším setkáním pravidelně cvičíte sami doma. Čím častěji, tím lépe :-). Výjimečně, například pokud dojíždíte na terapii z daleka, je možné se setkávat  v intervalu 2 týdny.
 • Po každém cvičení je nutný odpočinek. Eurytmickým cvičením se životní síly dají do pohybu, a teprve při následném odpočinku, kdy tělo je v klidu, pracují cvičení na harmonizaci těla i duše.
 • Po ukončení cyklu (epochy) je doporučená pauza (obvykle v délce jednoho cyklu, tedy 8 týdnů). Očekávaný efekt terapie se často projeví až v tomto období klidu.
 • Pokud se nemůžete na terapii dostavit, je potřeba zrušit či přesunout setkání nejméně 24 hodin předem, jinak není nárok na vrácení platby.
 • Terapii můžete ukončit kdykoli i v průběhu 8 týdenního cyklu.
 • Pokud chcete absolvovat zkušební lekci, je možné se domluvit na jednotlivé hodině. 

Často kladené otázky

Co se při cvičení děje?

V léčebné eurytmii nabídneme tělu, pomocí  opakovaných vědomých pohybů, obraz zdravého středu, obraz harmonie. Účinek takového cvičení jde často až k těm nejpevnějším částem těla, například změna postavení čelistí a zubů. Cvičení podněcuje autoregulační schopnosti podporuje významně uzdravení.

Jak je možné, že cvičení takto silně působí?

Už samotné početí  je v mikroskopickém měřítku velkolepý pohyb, který má své zákonitosti. A pak následuje celá symfonie pohybů při vývoji orgánů, než jsou připraveny narozením plnit své funkce. Terapeutickým prostředkem v léčebné eurytmii jsou primárně hlásky lidské řeči, případně tóny. Vycházíme z toho, že hlásky lidské řeči souvisejí  na základě živého souladu tvaru a funkce s orgány lidského těla.

Jak si můžu představit hlásky převedené v pohyb?

Pomůžeme si pokusem  - filmovým dokumentem, v němž bylo zachyceno, jakého „tvaru“ nabývá hláska, která vyjde z úst. Mimo zvuku, který slyšíme, má hláska i specifický tvar, přesněji řečeno vytvaruje prostor, vzduch, což přirozeně nevidíme. Tvůrci filmu zviditelnili tyto hláskové formy pomocí vydechovaného dýmu, do nějž byly hlásky zároveň vyslovovány. V eurytmii formy hlásek provádíme pažemi, nohama, celou postavou.

Jaké síly se při cvičení uvádějí v pohyb, že dokážou přispívat k proměně orgánů, se kterými nemůžeme „fyzicky“ cvičit? Že dokážou přispět k harmonizaci duševních procesů?

Naše tělo není jen viditelná fyzická schránka schránka, ale pojí se s ním oživující síly, síly Života, které nejsou samy o sobě viditelné, ale velmi dobře jsou pozorovatelné ve svých projevech. Jsou to jemnohmotné „obaly“ těla (tělo éterné a astrální). Tělo fyzické přirozeně následuje pohyb a formu životních – éterných sil. Příklad: když budeme vší silou tlačit celou paži do stěny (pokud to jdete vyzkoušet J síla jde pouze z paže, netlačte celým tělem) a vydržíme to třeba minutu, pak poodstoupíme, paže nám jakoby samovolně začne stoupat vzhůru, jako by ztratila tíži. Co se stalo – „natlačili“ jsme naše jemnohmotné  (éterné) tělo do stěny a fyzická paže následovala svou éternou formu hned, když překážka zmizela.  V eurytmii rozpohybováváme éterné síly do forem „ušitých“  na míru disharmoniím v našem těle (orgánům, rytmu, dechu, tepelným procesům ...).

Proč „vědomý“ pohyb?

Protože pozornost je při tomto cvičení v maximální míře soustředěná na pohyb samotný. Jsme v pohybu co nejvíce „přítomni“. Když hrajeme fotbal, máme pozornost na míč a branku. V léčebné eurytmii přivádíme vědomí do pohybu při formování hlásek způsobem, který je nastaven individuálně pro klienta.

Ještě by vás mohlo zajímat

Ve vývoji člověka fungují určité zákonitosti. Celý prenatální vývoj je vlastně jeden nádherný a velkolepý pohyb, i když zpočátku v mikroskopickom měřítku. A pohyb je také jedním ze základních projevů člověka. Je tedy velmi přirozené prostřednictvím pohybu působit na bytost v případě, že vývoj není zcela v souladu a rovnováze. Pohyby, které v prenatálním stádiu vytváří lidské tělo, podléhají určitým zákonitostem. Kdybychom mohli pozorovat vyvíjející se orgány, viděli bychom, že dělají určitá  rytmická "gesta". Velmi zjednodušeně řečeno - v léčebné eurytmii děláme tato gesta, která vývojově souvisí s orgány, a jimi působíme tam, kde je narušen zdravý vývoj.  Kombinací gest (hlásek lidské řeči), rytmu a forem v prostoru, silně působíme ve prospěch zdraví klienta. Tohoto působení využíváme u dětí např. ke korekci vývojových poruch v oblasti řeči (koktání, logopedické vady), postavení nohou, páteře, pohybového aparátu vůbec, ale u již projevených nemocí včetně autoimunitních, jako je diabetes, astma, alergie, kožní onemocnění, epilepsie. Je možné pracovat i s klientem trpícím duševní nevyrovnaností, strachy, fóbiemi, závislostí. Působení těchto pohybových sil je tak mocné, že se dokáže projevit i v nejtvrdších částech těla, jako  jsou zuby (toto pouze u dětí do určitého věku), takže často není potřeba přistupovat k nošení rovnátek, případně se rovnátky léčba jen "dotáhne" mnohem snadněji a rychleji. Pokud zůstanu u tohoto příkladu, u cvičení na postavení čelistí a zubů, nejde jen o estetickou korekci. Cvičení ovlivňuje celou konstituci člověka. Do postavení zubů se promítá celý člověk. Pokud má dítě například předkus způsobený posunem dolní čelisti směrem dozadu, mívá problém s vůlí, prosazením se. Projevuje se to v jeho postoje ke světu. Léčebně eurytmickým cvičením zaměřeným na tuto disharmonii, se posiluje volní složka a tímto se pozvolna upravuje i harmonie mezi myšlením, cítěním a vůlí. V důsledku toho pak pozvolna i čelisti mění své postavení žádoucím způsobem. Toto se týká každého cvičení. Léčebná eurytmie pracuje s člověkem jako celistvou bytostí, nikoli jen s konkrétní nemocí. Není v podstatě onemocnění, u kterého by nebylo možné touto terapií pomoci. Někdy je zlepšení patrné velice rychle, jindy (např. u zubů) je to dlouhodobý proces.

Chybí zde nějaké informace?

Napište mi kral.ren@gmail.com

Chceš vědět o eurytmii více?

O eurytmii umělecké, pedagogické i léčebné, o eurytmických akcích pro veřejnost a také o eurytmickém vzdělávání