fbpx

Co je to analýza aury?

Healy byl vyvinut z profesionálního přístroje TimeWaveru.  

Modul Aura může poskytnout hluboký vhled do našeho pole a jeho čaker. Čakry jsou energetické víry, které mají fyzické, psychologické a duchovní funkce.

Účelem získání povědomí o systému čaker je pomoci jednotlivci dosáhnout v sobě stavu harmonie.
Skenování aury není fyzikálním měřením. Neměříme fyzickou energii, ale namísto toho měříme informační nebo morfogenetické pole v jednotlivých čakrách. Jde o vyrovnávání energie a pronikání do energetických polí. Prohlížení aury je užitečné mnoha způsoby, protože všechny naše fyzické problémy a nemoci se nejprve usadí v aurách, než ovlivní naše fyzická těla. Prohlížení aury je tedy jen jedním ze způsobů detekce potenciálních problémů ještě předtím, než vůbec vstoupí do fyzické úrovně našich organismů.

Spolu se čtením 7 čaker můžeme měřit celkovou energii. To je užitečné pro získání informací o sebepozorování a seberozvoji.

Healy tyto nerovnováhy koriguje a přeprogramuje naše energetické pole do požadovaného
stavu. Sken aury a Healy můžete používat každodenně nebo kdykoli to potřebujete

Výklad pojmů které jsou použity ve vaší analýze

REZONANCE

Rezonance  na základě parametrů, tj. relevance, intenzita a síla, které jsou uvedeny v přehledu položek analýzy: Relevance (číselná hodnota od -100 % do +100 %) vyjadřuje, jak důležitá tato položka aktuálně je pro klienta.

Intenzita (číselná hodnota mezi 1 a 10) vyjadřuje, do jaké míry je daná položka aktuálně přítomna v klientově vědomí a může tedy indikovat míru ochoty klienta se s tímto tématem konfrontovat.

Potence je dalším hodnoticím faktorem položek výpisu, který řadí položky na základě homeopatické potence (hodnoty D, C nebo LM).

POTENCE

D – zcela se manifestuje  fyzicky v životě, hmotné záležitosti

C – ještě se úplně fyzicky neprojevuje, ale už jsou nějaké náznaky, myšlenky, pocity

L, M – duchovní úroveň , ve fyzickém projevu ještě vůbec nejsou a možná si jich nejsme ani vědomi

Číslice 1.2.3./ I., II., III.  Čím vyšší číslo, tím hlubší záležitost / hlouběji ve hmotě

Hodnota -100%/+100% značí období (minulost/současnost) události (stresu, emoce, programu), kdy se uložila do paměti buněk a začala ovlivňovat žití.

Doba působení - po analýze spustím kvantové působení z přístroje na dobu 12 min  40s

Parametry přenosu jsou vypočítávány podle „zlatého poměru“ a měly by tedy přinášet optimální efekt dle individuálních potřeb klienta. Podle našich zkušeností je doba přenosu 12 minut obecně doporučovanou hodnotou v případě velkých objektů, jako jsou například léčivé kameny nebo nemovitosti

Poznámky k informacím ze skenování aury/čaker (Healy Resonance)

1. Relevance (%) je aktivní důležitost/potřeba řešení problému. Negativní relevance znamená,
že problém je sice přítomen, ale není aktivován.

2. Intenzita souvisí s tím, jak moc vás tento problém ovlivňuje, takže +10 by znamenalo, že jde
o silný vliv, který vyžaduje hodně korekce. +1 by znamenalo, že jste v této věci již dosáhli
vysokého stupně řešení a zbývá vám jen jeho malé množství, které musíte dořešit.

3. Dávkování se týká homeopatické síly a dávkování pro léčbu problému:
D (10X) se týká více fyzických problémů, které se projevují
C (100X) se týká více emocionálních/mentálních věcí
LM (50000X) se více týká duševních/duchovních záležitostí
Čím vyšší je množství ředění (D, C, LM), tím hlouběji problém pronikl do vrstev vědomí, a je
potřeba účinnější/intenzivnější léčby k obnovení rovnováhy.

AURA – ČAKRY

Texty obsahující výsledky analýzy vždy ukazují tři nejvýraznější čakry. Chcete-li o jednotlivých čakrách zjistit více, klepněte např. na tlačítko „Více informací o čakře čela“.

Výkladové texty k jednotlivým čakrám obsahují informace strukturované podle následujících témat:

• Hladina energie

• Cíle

• Obecné informace

• Životní téma

• Tělesný stav

• Duševní stav

• Emoce

• Spirituální stav

• Přesvědčení

• Příroda

 

Přehled potence životních programů klienta podle pravidel homeopatie

 

zobrazí se po kliknutí na obrázek